przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
165614 odwiedzin

Kadra

A A A

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNY

Zespół tworzą wykształcone nauczycielki, posiadające wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe

niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych.

Wiele z nich posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w pracy

w przedszkolach o różnych profilach.

Wśród nas są również młode, wnoszące pozytywną energię, pomysłowe osoby

- nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Celem zespołu Miejskiego przedszkola nr 7 im. M. Montessori jest profesjonalna,

zwrócona na wszystkie dzieci,

jak i na każde dziecko z osobna edukacja.

Nasi wychowankowie są dla nas najważniejsi. Chcemy przede wszystkim, aby czuli się szczęśliwi,

wzrastali w atmosferze akceptacji,

szacunku, montessoriańskiej wolności i swobody.

Zachęcamy dzieci do poszukiwania i badania otoczenia

w ich własnym tempie.

 

Jest to świetnie przygotowana kadra wnosząca ciepłą i przyjazną atmosferę,

dającą radość dzieciom.

Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań

i podążając za indywidualnym rozwojem dzieci,

pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

W takim otoczeniu dzieci czują się bezpiecznie i bardzo chętnie przychodzą

do naszego przedszkola.

 

Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez zapewnienie im czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych podnoszących ich kwalifikacje

oraz poszerzających ich umiejętności. Dzięki temu na bieżąco wdrażamy

nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne 
w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dziecka.

Przedszkole znajduje się pod nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Dyrekcja oraz kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne

 

P.O. DYREKTORA PRZEDSZKOLA mgr Katarzyna Grzegorek

 

 WYCHOWAWCY:

 

ODDZIAŁ PSZCZÓŁKI:

mgr Kamila Wawer - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Kowalewska - nauczyciel dyplomowany

 

ODDZIAŁ ŻUCZKI

mgr Małgorzata Biernacka  - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Bednarek - nauczyciel dyplomowany

 

ODDZIAŁ MRÓWECZKI

mgr Beata Ciećwierz  - nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Januszewska - nauczyciel dyplomowany

 

ODDZIAŁ SARENKI

mgr Izabela Roguska- nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Grzegorek - nauczyciel dyplomowany

 

ODDZIAŁ MOTYLKI

mgr Małgorzata Łukawska - nauczyciel kontraktowy (w zastępstwie mgr Karoliny Maślanki)

mgr Beata Nowicka - nauczyciel dyplomowany

 

ODDZIAŁ BIEDRONKI

mgr Martyna Jażdżyk-Kowalska - nauczyciel kontraktowy

mgr Gabriela Jasińska-Duda - nauczyciel dyplomowany 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 •  mgr Wioletta Karkucińska

NAUCZYCIEL RYTMIKI

 • mgr Małgorzata Biernacka

LOGOPEDA

 • mgr Małgorzata Ksyna - Koper

RELIGIA

 • mgr Kamila Wawer

PERSONEL:

 REFERENT

 • mgr Patrycja Cinkusz
 • mgr Magdalena Szeredy - sekretariat

 BARDZO „POMOCNE" POMOCE NAUCZYCIELA

 • Janina Smolińska
 • Karolina Piskorowska

PERSONEL POMOCNICZY

 • BEATA PAWŁOWSKA
   
 • IWONA MAKULSKA 
 • STANISŁAWA NOWAKOWSKA
 • MARZENA PAPIEROWSKA

 KUCHARKA

 • EMILIA BARCIAK

POMOC KUCHNI

 • PAULINA PRENGOWSKA
 • AGNIESZKA STAŃCZAK

 PRACOWNIK DO PRAC LEKKICH - NASZA ZŁOTA RĄCZKA

 • ARTUR CHŁYSTEK
kontakt