przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
175848 odwiedzin

Organizacja przedszkola

A A A

 

 • Nasze przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00
 • Spotykamy się z dziećmi od września do czerwca
 • Realizujemy dyżury świąteczne, feryjne i wakacyjne
 • Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. (w uzasadnionych przypadkach możemy przyjąć dziecko młodsze)
 • Liczba dzieci w oddziale - do 25 osób
 • Dzieci są w oddziale mieszanym wiekowo
 • Umożliwiamy chętnym rodzicom lub opiekunom przebywanie w Przedszkolu,
  przez pierwsze dni pobytu dziecka, w celu złagodzenia stresu związanego z okresem adaptacyjnym.

 

W RAMACH OPŁATY ZAPEWNIAMY:


 Realizację podstawy programowej:

mowa i myślenie
dziecięca matematyka
edukacja przyrodnicza
pedagogika zabawy
zajęcia plastyczno-techniczne
gimnastyka, ruch (także na świeżym powietrzu)

 

 

 • Codzienną opiekę wychowawczą nad dzieckiem.
 • Miłą i przyjazną dziecku atmosferę.
 • Wykwalifikowaną i troskliwą kadrę pedagogiczną.
 • Bogaty program codziennych zajęć.
 • Ciekawe zajęcia popołudniowe.
 • Liczne atrakcje w przedszkolu.
 • Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe;
 • Program dydaktyczno-wychowawczy dostosowujemy do potrzeb współczesnego dziecka - jest otwarty na indywidualność wychowanka, wspiera jego rozwój w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa;

  

OPRÓCZ CODZIENNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZK. 2021/2022

BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

W zajęciach dodatkowych mają możliwość uczestniczyć wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola - zajęcia są nieodpłatne dla rodziców.  Zajęcia te prowadzą profesjonalni nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę.

Zajęcia z języka angielskiego i rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu w czasie realizacji podstawy programowej. Odbywają się według ustalonego harmonogramu.

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PLAN ZAJĘĆ Z RYTMIKI

 

zajęcia muzyczne - rytmika

 

Zajęcia rytmiczno-ruchowe to inaczej zabawy i ćwiczenia, które wyrabiają poczucie rytmu, płynność ruchów, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową, rozwijają pamięć i słuch muzyczny. Dzieci uczą się piosenek i tańców, grają na instrumentach perkusyjnych. Prowadzone są we wszystkich oddziałach  dwa razy w tygodniu przez nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu.

Trwają 15 minut w oddziale maluchów, 20minut w czterolatkach i 30 minut w oddziale, do którego uczęszczją starszaki

 

nauka języka angielskiego

 

Przedszkole zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego. Dzieci poznają proste słowa i zwroty z wykorzystaniem piosenek i rymowanek. Nabywają tym samym umiejętność słuchania i  poczucie rytmu.

 

 


WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE SĄ OPŁACANE PRZEZ URZĄD MIASTA SOCHACZEW


ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ OPIEKĘ SPECJALISTÓW:

 logopedy

 

Diagnoza logopedyczna:

Praca nad nieprawidłowościami artykułowania dźwięków mowy pod okiem doświadczonego specjalisty. Zajęcia prowadzone przez logopedę w formie zabawy mają na celu uwrażliwienie dziecka na dźwięk mowy, doskonalenie sprawności ruchowej narządów biorących udział w mówieniu, przygotowanie do nauki czytania.

PLAN ZAJĘĆ Z LOGOPEDĄ

 

 

psychologa i pedagoga

 

Konsultacje z psychologiem:

W przypadku stwierdzenia problemów natury psychologicznej na życzenie, lub za zgodą rodziców stwarzamy możliwość pomocy specjalisty.

Na wniosek rodziców organizujemy zebrania z psychologiem, pedagogiem i pedagogiem specjalnym
oraz konsultacje indywidualne specjalistów z rodzicami i nauczycielami.

Nauczyciele przedszkola współpracują z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Sochaczewie

 

 

 

Jesteśmy przekonane, że dzięki pracy takiego zespołu jak nasz,

 

oraz ścisłej współpracy z rodzicami, z powierzonych naszej opiece dzieci

 

wyrośnie człowiek otwarty, samodzielny, kreatywny,

 

dążący wytrwale do sukcesów, umiejętnie pokonujący trudności,

 

dojrzały społecznie i emocjonalnie, odpowiedzialny.

 

 

Nauczcie swoje dziecko, że szczęście nie jest kwestią tego, jak wiele masz,

 

ale tego, jak wiele jesteś w stanie zrobić z tym, co masz.

Nie kupujcie mu zbyt wiele rzeczy, które będą zagracały jego życie.

kontakt