przejdź do Sochaczew.pl
136048 odwiedzin

O PROGRAMIE

A A A

,,POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”

TO INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA W PRACY Z DZIEĆMI UCZĘSZCZAJĄCYMI

DO ODDZIAŁU „BIEDRONKI”

 

Kochajcie książki. One ułatwią wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej
gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.

One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.”

 

(Maksym Gorki)

 

 

         Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. Jest to czas,
w którym kształtują się jego nawyki, także czytelnicze. Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Potrzebę kultury należy w nim obudzić, a skutecznym na to sposobem jest obcowanie dziecka z książką. Głośne czytanie wyrabia w dziecku umiejętność słuchania, pięknego opowiadania, samodzielnego wymyślania interesujących historii. Takie dziecko ma swoje ulubione książeczki, do których chętnie wraca.

Głównym celem innowacji jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
jak i dorosłych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi. Zapewnienie dzieciom częstego kontaktu z literaturą dziecięcą, która jest inspiracją
do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych wychowanków.
Równie ważnym celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem
a domen rodzinnym dzieci, zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Innowacja realizowana będzie podczas zajęć edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych oraz w czasie wolnym od zajęć.

Prawidłowo przeprowadzony program innowacyjny umożliwia realizację zadań
Rocznego Planu Pracy przedszkola na rok szkolny 2018/2019: zadania I ,,Jestem patriotą”, zadania III ,,Poznaję zawody i miejsca pracy”, a w kolejnym roku zadania IV ,,Dzieciaki neciaki – czyli bezpieczeństwo w sieci.

 

 1.  CELE I ZADANIA PROGRAMU

Główne cele innowacyjnego projektu zmierzają ku przygotowaniu dziecka do uczenia się czytania i pisania.

Celem głównym niniejszej innowacji jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności niezbędnych do nauki czytania, a także rozwijanie motywacji do nauki
jako źródła wiedzy.

Celem innowacji jest:

 • kształtowanie dojrzałości intelektualnej
 • kształtowanie dojrzałości motoryczno – percepcyjnej
 • kształtowanie dojrzałości emocjonalnej.

CELE GŁÓWNE:

Wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Dziecko w wyniku swojej aktywności:

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
  i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
  za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej
  dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste
  od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
  z nowoczesnej technologii itd.;

 

PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

,,POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 • Spotkanie warsztatowe - październik

Temat: „Nasza Mała Biblioteka”

Spotkanie skierowane będzie do dzieci. Dzieci wspólnie z nauczycielem zorganizują
Małą Bibliotekę Przedszkolną wykorzystując książki podarowane przez rodziców,
nowo zakupione i należące do księgozbioru przedszkolnego. Nastąpi uporządkowanie książek
i ustawienie ich na regale. Dzieci dowiedzą się, jak należy korzystać z biblioteki i jak należy obchodzić się z książkami.

 

 • Cykl spotkań warsztatowych. – 26 – 30 listopad

Temat: „Tydzień z Misiem Uszatkiem”

Zajęcia mające na celu zainteresowanie twórczością Cz. Janczarskiego, podczas których będzie miało miejsce głośne czytanie „Misia Uszatka” połączone ze świętem Pluszowego Misia.

 

 • Cykl spotkań warsztatowych 12 – 16 listopad

Temat: „Święto Niepodległości”

-        Zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom tematu walki o niepodległą ojczyznę,
podczas których będzie miało miejsce słuchanie  z dziećmi pieśni patriotycznych
i legionowych, czytanie i oglądanie książek o tematyce patriotycznej.

-        Czytanie dzieciom baśni i legend  związanych  z powstaniem państwa polskiego i stolicy Polski Warszawy, np. „Wars i Sawa”. „O Lechu, Czechu i Prusie”

 

 • Spotkania warsztatowe – grudzień, styczeń, luty

Tematy:

-        „Ferie z książką”- czytanie dzieciom przygód Kaja i Gerdy- czyli „Królowa Śniegu”
H.Ch. Andersena.

-        „Zima z Kubusiem Puchatkiem”- czytanie dzieciom przygód misia, rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, zabawy plastyczne.

Spotkania czytelnicze „z małym co nieco” – np. aromatyczną herbatą z konfiturą malinową i domowymi wypiekami.

 

 • Spotkania okazjonalne „literackie urodzinki i imieninki” – od stycznia 

Częstowanie koleżanek i kolegów cukierkami  nie musi być jedynym sposobem
na świętowanie urodzin, tym bardziej, że dzieci i tak jedzą zbyt dużo słodyczy.

Preferujemy zamiast tego:

-        lekturę książki Toona Tellegena Urodziny prawie wszystkich (49 opowiadań –  przeczytamy jedno na urodziny każdego z dzieci.

-        lekturę Księgi imion, żeby dzieci poznały znaczenie swoich imion i dowiedziały się, jakie znane osoby też je noszą.

 

 • Cykl spotkań warsztatowych - styczeń

Temat: „Dzień Babci i Dziadka”

Cykl obejmuje zajęcia zorganizowane oraz spotkania z Dziadkami.

-        Działania plastyczno – techniczne pod kierunkiem nauczyciela, podczas których
dzieci samodzielnie wykonają zakładkę do książki, dowiedzą się do czego ona służy. Zakładka może być prezentem od dzieci dla Babci
  lub Dziadka.

-        Spotkania z dziadkami i babciami zaproszonymi przez dzieci w celu głośnego czytania bajek
i opowieści wybranych przez dzieci.

 

 • Spotkanie warsztatowe - styczeń/luty

W sali zostanie zorganizowana AUDIOTEKA. Dzieci dowiedzą się co to są audiobooki,
dla kogo są przeznaczone i w jaki sposób można z nich korzystać.

 

 • ·         Spotkanie warsztatowe – walentynkowe 14 lutego

Temat: „Poetyckie walentynki”

Spotkanie z dziećmi – zajęcia podczas których dzieci wysłuchają wierszy o miłości, będą miały okazję porozmawiać o różnych rodzajach miłości – romantycznej, rodzicielskiej, braterskiej, przyjacielskiej, platonicznej, do zwierząt, do gór itp. Dzieci dowiedzą się kim był św. Walenty oraz wykonają swoją pierwszą „walentynkę”

 

 

 • Spotkanie warsztatowe – marzec (3 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy)

Temat: „Jestem autorem”

Dzieci wspólnie z nauczycielką zaprojektują okładkę do wybranej książki, którą wykonają wspólnie z rodzicami w domu. Nastąpi ogłoszenie konkursu na napisanie i zilustrowanie przez dzieci własnej książeczki przy udziale rodziców.

 

 

 • Wycieczka do teatru – marzec (27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru)

Temat: „Kocham teatr”

-        Dzieci wraz z wychowawcami udadzą się do teatru zobaczą scenę, proscenium, kulisy, porozmawiają z aktorami, reżyserem, scenografem. Obejrzą przedstawienie.

-        Pod kierunkiem nauczyciela dzieci przygotują własną inscenizację, wykorzystując tekst Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”, wykonają pacynki i wystąpią w teatrzyku

 

 • Spotkanie warsztatowe - kwiecień

Temat: „Światowy Dzień Książki”

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Spotkanie skierowane będzie
do dzieci. Na spotkaniu dzieci obejrzą z tej okazji film pt.: „Jak powstaje książka?”
i zostaną zapoznane z kolejnymi etapami powstawania książki- prezentacja multimedialna.

 

 • Cykl spotkań warsztatowych. 1 – 9 czerwiec

Temat: „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Sportowcy czytają dzieciom”

-        Spotkania skierowane do dzieci, podczas których do sali Biedronek zostaną zaproszeni sportowcy lokalni, nauczyciele oraz przedstawiciele personelu, aby czytać dzieciom wybrane pozycje książkowe.

-        „Dzieci czytają dzieciom”- zaproszenie wybranych, starszych dzieci z oddziału „Smerfy”, które opanowały umiejętność czytania oraz absolwentów przedszkola w celu przeczytania młodszym kolegom wybranych bajek.

 

 • Spotkanie warsztatowe – czerwiec

Temat: Rozstrzygniecie konkursu. (po uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego)

Spotkanie skierowane będzie do dzieci. Na spotkaniu zostanie rozstrzygnięty konkurs
na najciekawszą książeczkę napisaną i zilustrowaną przez dziecko i rodziców
(I, II, III miejsce nagrodzone drobnymi upominkami). Nastąpi umieszczenie wszystkich książeczek w Małej Bibliotece „Biedronek” Umieszczenie informacji o bibliotece
w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola. Zaproszenie wszystkich chętnych do korzystania z Małej Biblioteki „Biedronek”  Wyjaśnienie zasad korzystania
z biblioteki.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość