przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
175851 odwiedzin

Prawa i obowiązki przedszkolaka

A A A

KAŻDY WYCHOWANEK

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7

im. M. MONTESSORI

W SOCHACZEWIE

POSIADA PRAWA I OBOWIĄZKI

 

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO DO:

 • bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje,
 • podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
 • poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,
 • opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje
 • snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje
 • samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy
 • indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia – różnorodnego
 • bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi
 • aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia
 • racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje
 • zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania

 

PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZEK:

 • przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu
 • szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia
 • szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne
 • wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości
 • przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze
 • dbać o higienę osobistą
kontakt