przejdź do Sochaczew.pl
136280 odwiedzin

OGŁOSZENIA

A A A

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW

BĘDĄ ORGANIZOWANE ATRAKCJE DLA DZIECI

 SPOTKANIA Z TEATREM

WYCIECZKI

BALE

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

PROSIMY RODZICÓW O WPŁATY

SKŁADKI NA RZECZ RADY RODZICÓW

 

60 ZŁ / SEMESTR 

120 zł./ ROK

180 zł. / ROK DWOJE DZIECI

PROSIMY O WPŁATY NA RACHUNEK RADY RODZICÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7

im. M. MONTESSORI W SOCHACZEWIE

 

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ W SOCHACZEWIE

  NR RACHUNKU

88203000451110000002161330  

W TYTULE PROSIMY PODAĆ:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

ORAZ NAZWĘ ODDZIAŁU, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość