przejdź do Sochaczew.pl
101058 odwiedzin

ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

A A A

ZASADY NABORU  DO PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Dzieci urodzone w roku 2014 - 2011, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych w  roku  szkolnym 2017/2018 są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

Informacje ogólne

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny na stronie
www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl 
od 10.04.2017 r.

 

 1. Rodzice mogą ubiegać się o  przyjęcie  dziecka do grup wiekowych w wybranych przez siebie placówkach przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Placówka umieszczona na liście na najwyższej pozycji jest placówką tzw. Pierwszego wyboru.
 2. Rodzice, którzy nie mają dostępu  do internetu, mogą pobrać formularz zgłoszeniowy w dowolnej placówce wypełnić go odręcznie i złożyć po podpisaniu, w placówce pierwszego wyboru, tzn. tej, która jest wpisana jako pierwsza na liście preferencji, informacje zawarte w wypełnionym formularzu wprowadzi do systemu dyrektor
  tej placówki.
 3. Zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym potwierdzają  rodzice podpisem na formularzu zgłoszenia.
 4. Dyrektorzy placówek odpowiadają za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do  formularza i wydają rodzicom potwierdzone przyjęcia formularza zapisu.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmuje dyrektor.
 6. Odwołania od decyzji dyrektora rozpatruje Burmistrz Miasta Sochaczew
  za pośrednictwem dyrektora placówki.

 

Zasady

1. Elektroniczny system ewidencji podań do sochaczewskich miejskich placówek gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranej placówki.

 1. Elektroniczny system ewidencji podań przeznaczony jest dla dzieci zameldowanych
  i mieszkających na terenie miasta Sochaczew.
 2. Data złożenia formularza nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 3. Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzona
  jest  w podziale na grupy wiekowe trzy-, cztero-, pięcio-, i sześciolatki, wskazane
  przez dyrektora w  ofercie placówki.
 4. Placówki mogą tworzyć oddziały mieszane np. cztero-, i pięciolatków. Liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych.
 5. Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe  pięcio-, i sześciolatki, wskazane przez dyrektora w ofercie placówki.
 6. Szkoły mogą tworzyć oddziały mieszane np. pięciolatków i sześciolatków, liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość