przejdź do Sochaczew.pl
125306 odwiedzin

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLI

A A A

ZASADY NABORU


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

 

 

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w internecie od 1 marca 2018

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/sochaczew


 

      SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO OTWIERAJĄC ZAŁĄCZONE PLIKI

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość