przejdź do Sochaczew.pl
101058 odwiedzin

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

A A A

 

NABÓR DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NA ROK 2016/2017

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 im. M. MONTESSORI W SOCHACZEWIE

 

PONIŻSZY HARMONOGRAM PRZEDSTAWIA ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z TERMINAMI ICH OBOWIĄZYWANIA

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03 – 31.03.2016 r.

24.05 - 31.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

01.04 - 06.04.2016 r.

01.06 - 06.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2016 r.

do godziny 1500

22.06.2016 r.

do godziny 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.04 -28.04.2016 r.

do godziny 1600

23.06 -27.06.2016 r.

do godziny 1600

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2016 r.

do godziny 1500

30.06.2016 r.

do godziny 1500

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość