przejdź do Sochaczew.pl
112345 odwiedzin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I GOSPODARKI FINANSAMI

A A A

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

DZIAŁAJĄCEJ PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 7

IM. MARII MONTESSORI W SOCHACZEWIE

ZA ROK 2017/2018

 

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Rodzice!

 

W imieniu ustępującej Rady Rodziców, która działała przy MP nr 7 przedstawiamy sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/2018, w tym w szczególności sposób wykorzystania pozyskanych środków finansowych.

 

  1. W roku szkolnym 2017/2018 na przychody osiągane przez Radę Rodziców składały się głównie wpłaty dokonane przez Rodziców oraz prowizje uzyskane ze sprzedaży zdjęć.

 

 A

Przychody

 

1

Środki finansowe przekazane przez Radę Rodziców 2016/2017

        3 146,66   

2

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

      12 243,80   

3

Prowizje ze sprzedaży zdjęć

        2 662,70   

4

Sprzedaż złomu

              40,00   

 

 RAZEM

      18 093,16   

 

  1. W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców sfinansowała lub dofinansowała następujące przedsięwzięcia:

 

 

Wydatki

 

1

Mikołajki - zakup prezentów dla wszystkich Dzieci

        3 861,06   

2

Piknik rodzinny - pokrycie pełnych kosztów związanych z organizacją

        3 150,00   

3

Pokrycie kosztów transportu dzieci (np. do DPS w Młodzieszynie, Dom Rzemiosła) oraz zapłata za teatrzyki, udział w konkursie

        1 855,00   

4

Plac zabaw-zakup nowych zabawek do piaskownic, naprawa siedzisk w piaskownicach

        1 849,09   

5

Zakup książek dla dzieci, w tym książek i prezentów na zakończenie roku szkolnego

        2 975,08   

6

Inne wydatki okolicznościowe (np. zakup nagród w konkursie, balonów, piłek, pączków z okazji Tłustego Czwartku)

            524,84   

7

Koszty prowizji bankowych

              56,00   

 

 RAZEM

      14 271,07   

 

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowej działalności MP nr 7 przyniosło wymierne efekty zarówno dla Przedszkola, jak i dla naszych Dzieci.

 

Poprzedni rok szkolny był intensywny. Staraliśmy się dysponować funduszami Rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do wszystkich Dzieci . Potrzeby Przedszkola są jednak ogromne. W tym roku chcielibyśmy sprawić naszym Dzieciom jeszcze więcej niespodzianek. Bez Państwa pomocy to nam się jednak nie uda.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców wynosi 120 zł za dziecko lub 180 zł za 2 dzieci. Składka jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej Rodziny.

 

W poprzednim roku konto Rady Rodziców zostało zasilone kwotą 12 243,80 zł, za co serdecznie dziękujemy Rodzicom. Obecnie zwracamy się do wszystkich Rodziców z apelem i prośbą wsparcie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019. Zachęcamy Państwa serdecznie do uiszczania składek.

 

 

Z poważaniem,

Rada Rodziców

 

PROSIMY O WPŁATY RODZICÓW,

KTÓRZY MAJĄ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU WPŁATY

NA RADĘ RODZICÓW.

DZIĘKUJEMY

 

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA

PROSIMY ZGŁASZAĆ DO PREZYDIUM RADY

BĄDŹ PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH TRÓJEK GRUPOWYCH.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość