przejdź do Sochaczew.pl
107031 odwiedzin

ROZKŁAD DNIA

A A A

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

630-730 Dyżur

witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami,

śpiewamy, oglądamy siążeczki.

730-830

Powitanie dzieci w  przedszkolu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.

Zabawy i eksperymentyz materiałem montessoriańskim, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

830-840

Przygotowanie do śniadania.

Czynności porządkowo- gospodarcze, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

przygotowujemy się do śniadania, odstawiamy zabawki, myjemy ręce,

bawimy się w kółeczku,  jemy śniadanie


900-920 Śniadanie

 

920-1000

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową.

uczestniczymy w zajęciach, zabawach, malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy,
tańczymy, budujemy z klocków.

* Religia w grupie najstarszej


1000-1030

Dowolne zabawy dzieci: w kącikach zainteresowań, w kąciku montessoriańskim.

 zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci pod czujnym okiem nauczyciela

 

1030-1130

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe.

 wychodzimy na świeże powietrze,

  na spacer alejkami osiedla lub bawimy się na przedszkolnym placu zabaw

 

1130-1200

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo gospodarcze, samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

 

1200-1230 Obiad

 

1230-1300

Odpoczynek dzieci, lekcje ciszy, ćwiczenia relaksacyjne. Czytanie lub oglądanie bajek.

 odpoczywamy w kąciku ciszy,

słuchamy bajek, muzyki relaksacyjnej

* Zajęcia dodatkowe w przedszkolu (język angielski, rytmika) odbywają się po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz. 12.30 – 14.45


1300-1345

Ćwiczenia utrwalające wiadomości zajęć edukacyjnych.

Praca z dzieckiem zdolnym i o specyficznych wymaganiach edukacyjnych.

Zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie dowolnych utworów literatury dziecięcej.

 

1345-1400

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne.

 

1400-1430 Podwieczorek

przygotowujemy się do podwieczorku, myjemy ręce,

 zjadamy posiłek

 


1430-1600

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca z materiałem montessoriańskim, pobyt na świeżym powietrzu.

 bawimy się w sali lub na świeżym powietrzu,

 uwzględniamy zainteresowania i potrzeby dzieci

 

1600-1700

Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy integracyjne, prace porządkowe.

 dzieci rozchodzą się do domów

 

*Każda grupa przedszkolna może opracować własny rozkład dnia dla grupy zgodny z ramowych rozkładem dnia i realizacją podstawy programowej

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość