przejdź do Sochaczew.pl
112342 odwiedzin
ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dziecko często bywa niezdarne, źle się zachowuje, jest ciągle w ruchu albo szybko się męczy, a może nie lubi konkretnych smaków, mycia włosów, drażnią je niektóre ubrania? Tak mogą przejawiać się zaburzenia integracji sensorycznej.

O zaburzeniach integracji sensorycznej (SI – ang. sensory integration) mówi się w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku (na świecie od lat 60.). Chodzi o zachodzący w układzie nerwowym proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych, smakowych), które docierają do człowieka. Pozwala on prawidłowo odbierać i interpretować bodźce zmysłowe, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji (odpowiedź ruchowa, jak też myślowa).

Zaburzenia SI mają wpływ na uczenie się, zachowanie i rozwój

społeczno-emocjonalny dziecka. Problemy nie znikną same, a z czasem mogą się nasilić. Większość zaburzeń może zminimalizować dobrze prowadzona terapia, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie problemu.

W ROZPOZNANIU TEGO PROBLEMU STARAŁA SIĘ POMÓC RODZICOM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA PANI PSYCHOLOG Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ, KTÓRA GOŚCIŁA

20 LUTEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU

Właściwą diagnozę może postawić wyłącznie terapeuta integracji sensorycznej, posiadający certyfikat ukończenia dwustopniowego kursu. Można go znaleźć np.
na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej www.pstis.pl. Warto też zwrócić uwagę na doświadczenie terapeuty, poprosić o referencje. To ważne, bo terapia SI jest terapią neurorozwojową, nie jest więc obojętna dla zdrowia.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PANI PSYCHOLOG ROZWIAŁA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI OBIECAŁA RÓWNIEŻ PRZYBYĆ DO PRZEDSZKOLA W INNYM TERMINIE,

ABY SPOTKAĆ SIĘ Z DZIEĆMI

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO WIĘCEJ PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ZAPRASZAMY NA STRONĘ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ >>>kliknij tutaj<<<

LUB

DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO

W SOCHACZEWIEA A A
23.02.2018
godz.01:49
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość